Garantieverklaring

Onze maatwerkoplossingen worden met zorg en aandacht gemaakt. Mocht blijken dat een product niet aan de verwachtingen voldoet, dan kunt u zich wenden tot de partij waar u het product heeft aangeschaft.

Op maatwerk is een garantietermijn van 12 maanden van toepassing. Bij (zeer) complexe maatwerkoplossingen kan de garantietermijn afwijken. Indien dit van toepassing is wordt dit te allen tijde vermeld op de offerte.

Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door:

  • niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
  • slijtage of overbelasting;
  • ongeval door derden;
  • niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product.

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat door Life & Mobility schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.